O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole Familijne Omnibusy jest czynne jest od godziny 7.00 do 17.00. Nasze przedszkole zlokalizowane jest w pięknym, pełnym zieleni zakątku Szczecina,
w okolicy Lasku Arkońskiego. Nasłonecznione sale i nowoczesne wyposażenie tworzy bajkowy klimat, w którym nasi milusińscy lubią spędzać czas.
Przedszkolakom serwowane są pyszne, domowe i zdrowe oraz zróżnicowane posiłki, przygotowywane przez profesjonalistów zgodnie z zaleceniami lekarza.
Naszym głównym zadaniem jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. W atmosferze  życzliwości oraz aprobaty  dla indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci pomagamy w twórczym poznawaniu i odkrywaniu świata.
W naszym Przedszkolu szczególną uwagę zwracamy na wszechstronną i samodzielną aktywność dziecka, rozbudzanie jego kreatywności, pomysłowości, oraz twórczości. Uczymy dzieci zasad współpracy z rówieśnikami, pokonywania trudności, negocjacji i tolerancji. Stawiamy także na bezpieczeństwo dzieci ucząc właściwych zachowań i wiedzy.

Rozbudzając potencjał i kreatywność dzieci stosujemy w naszej pracy następujące metody:

metodę Domana – stosujemy nowatorskie rozwiązanie metodyczne dotyczące nauki czytania globalnego dla dzieci najmłodszych,  stymulujemy rozwój  aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych  zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

metody aktywizujące – staramy się pobudzać aktywność własną dzieci oraz kreatywność i pomysłowość poprzez  wyrabianie w dziecku aktywnego stosunku do nauki, wdrażaniu go do samodzielnej pracy.

– Bajkoterapia – Naszym celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego (problemu)/ sytuacji. Poprzez dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawiamy, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

– metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana–  rozwijamy muzykalność dzieci, aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych. W naszych działaniach integrujemy muzykę, słowo i kreatywny ruch dziecka.

metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – w naszej pracy nie zapominamy o rozwoju fizycznym dzieci. Prowadzimy zabawy ruchowe dla dzieci, głównym celem jest rozwój świadomości własnego ciała, poczucia przestrzeni.

pedagogika zabawy – Klanza – Poprzez różnorodne zabawy i tańce integracyjne pomagamy przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się między sobą. Zwiększamy poczucie przynależności do grupy oraz pomagamy dzieciom   budowanie poczucia własnej wartości.

Muzykoterapia- wykorzystujemy wpływ muzyki na wszechstronny rozwój dziecka.Dążymy do ekspresji naszych podopiecznych poprzez gesty, ruch, mimikę, śpiew.

edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – stosujemy naturalny, spontaniczny ruch, który uaktywnia zmysły, dzięki którym dziecko poznaje otaczający świat.

doskonalimy kompetencje matematyczne w oparciu o program Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej 


 

Kadra Przedszkola to zespół świetnie wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy z małymi dziećmi nauczycieli. Realizując program przedszkola korzystają oni z nowoczesnych metod pedagogiki, ale także sięgają po autorskie pomysły.
Nauczyciele naszego przedszkola pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, otaczają podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczą, wyjaśniają, inspirują, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci.
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół kreatywnych i przyjaznych dzieciom nauczycieli dbających o ciepłą atmosferę a także nauczycieli wspierających rodziców w ich wychowawczej roli.
Ich celem nadrzędnym jest:

– przygotowanie dziecka do nauki szkolnej;
– wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
– nauczenie dziecka samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie kreatywności;
– dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
– współpraca z rodzicami, opiekunami i środowiskiem lokalnym.

Nasi nauczyciele zobowiązani są dbać o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, m.in. poprzez: profesjonalne przygotowywanie się do zajęć, wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Naszą kadrę tworzą młodzi ludzie z pasją. To zespół, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą, przyjazną atmosferę w Przedszkolu. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach.