Zajęcia dodatkowe

– Język angielski,

–  Rytmika,

– „Mały Artysta”- zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych

– „Gimnastyka buzi i języka- zajęcia logopedyczne usprawniające aparat mowy

– „Bajkowe spotkania ze teatrem”- zabawy teatralne, drama

– „Zabawy z Nutką”- zabawy muzyczne prowadzone w oparciu o metodę Batti Strauss i metodę Orffa.

Fundacja Edukacja dla Przyszłości – informacja dla rodzica – pobierz